مهرژلاتینی با دسته پلاستیکی

1) سفارش ساخت مهرازطريق تلگرام امكان پذير است.

09363159721

2) قيمت ساخت از30/000 تومان تا 60/000 تومان بسته به سايزمهر متغيرمي باشد.