88899961 / 88930281-2  بالاتر از ميدان وليعصر، كوچه دانش‌كيان، پلاک 14، طبقه 2، واحد 201

سبد خرید خالی می باشد

کوتاه درباره ما

آشنایی با مهرساز

شماره حساب‌های بانکی برای خریدهای غیرمستقیم

درگاه بانک پاسارگاد
pasargad
شماره کارت: 6315 4288 2910 5022
شماره حساب: 1-10757417-8000-220
شماره شبا: 00 0000 0000 0000 0000 0000 IR00
به نام: آقای رضا محمدحسن تهرانی
 
درگاه بانک اقتصاد نوین
eghtesad novin
شماره کارت: 7483 5876 1211 6274
شماره حساب: 1-276465-800-101
شماره شبا: 00 0000 0000 0000 0000 0000 IR00
به نام: آقای رضا محمدحسن تهرانی
 
 
درگاه بانک ملت
mellat
شماره کارت: 2715 8278 3378 6104
شماره حساب: 1632806873
شماره شبا: 00 0000 0000 0000 0000 0000 IR00
به نام: آقای رضا محمدحسن تهرانی
 
درگاه بانک سامان
saman
شماره کارت: 7635 2516 8610 6219
شماره حساب: 1-1083726-806-844
شماره شبا: 00 0000 0000 0000 0000 0000 IR00
به نام: آقای رضا محمدحسن تهرانی
 
 
درگاه بانک صادرات
saderat
شماره کارت: 2874 3701 6915 6037
شماره حساب: 0208231645002
شماره شبا: 00 0000 0000 0000 0000 0000 IR00
به نام: آقای رضا محمدحسن تهرانی
 
درگاه بانک ملی
melli
شماره کارت: 5175 2664 9972 6037
شماره حساب: 0207684779008
شماره شبا: 00 0000 0000 0000 0000 0000 IR00
به نام: آقای رضا محمدحسن تهرانی
 
 
درگاه بانک سپه
sepah
شماره کارت: 3438 2297 1010 5892
شماره حساب: 0000000000
شماره شبا: 00 0000 0000 0000 0000 0000 IR00
به نام: آقای رضا محمدحسن تهرانی
 
درگاه بانک مسکن
maskan
شماره کارت: 1388 3033 2314 6280
شماره حساب: 0000000000
شماره شبا: 00 0000 0000 0000 0000 0000 IR00
به نام: آقای رضا محمدحسن تهرانی