<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-line-icons@2.4.1/css/simple-line-icons.css" rel="stylesheet"/>
طراحی مهر

براي ساخت مهر، احتياج به يادگيري دو نرم افزار كورل و فتوشاپ ، حداقل درحد مبتدي مي باشيد.

مهمترين نرم افزار طراحي درساخت مهر، كورل است . اما درمواقعي براي شما فايل هايي ارسال مي شود ، كه توسط فتوشاپ طراحي شده و ازشما درخواست ساخت مهرمي كنند ، اگرفتوشاپ را بلد نباشيد نمي توانيد طراح هاي فوق را ويرايش وتبديل به مهركنيد.

آموزش طراحی مهر

 

نمونه آموزش طراحی مهردربرنامه کورل

 آموزش طراحی مهر

يكي ديگر از نرم افزارهاي مهرسازي نرم افزار خوشنويسي كلك مي باشد ، تا بتوانيد نوشته هاي موجود درمهررا به سليقه هاي گوناگون طراحي نماييد.

آموزش مهرسازی آموزش مهر سازی آموزش طراحی مهر

گراورسازی

لينك آموزش ويديويي http://www.aparat.com/v/i2dIL
آموزش عملی و تضمینی گراورسازی
آموزش عملی ساخت کلیشه های فلزی طلاکوب و نروماده فلزی
مدت زمان دو ساعت خصوصی 200/000 تومان
ملزومات لازم برای ساخت کلیشه های فلزی
1-دستگاه قیدنورمهرسازی
2-کاغذ کالک
3-اسپری راپید
4-ورق زینک
5-اسپری پوزتیو
6-سشوار صنعتی
7-سودسوزآور
8-اسیدنیتریک
9-ظرف شستشو
10-روغن ترو

ساخت مهر لیزری

مراحل ساخت مهر لیزری به شکل کامل در تصاویر زیر نمایش داده شده است. برای ساخت مهر لطفا طبق تصاویر مراحل را پشت سر بگذارید و مهر خود را بسازید.

آموزش ساخت مهرلیزریآموزش ساخت مهرلیزریآموزش ساخت مهرلیزریآموزش ساخت مهرلیزری
آموزش ساخت مهرلیزری
آموزش ساخت مهرلیزری
آموزش ساخت مهرلیزری
آموزش ساخت مهرلیزری
آموزش ساخت مهرلیزری
آموزش ساخت مهرلیزری
آموزش ساخت مهرلیزری
ساخت مهر برجسته

آموزش ساخت مهربرجسته به روش نايلوپرينت:

دراين دوره ،آموزش ساخت كليشه با نايلوپرينت ، داده مي شود . با استفاده از اين روش مهربرجسته شما درعرض نيم ساعت وبا

هزينه كم ( 30/000 تومان کلیشه +40/000تومان دسته مهرپرسی ) ساخته مي شود.

 لينك آموزش ويديويي

http://www.aparat.com/v/10ogB

آموزش ساخت مهربرجسته

كلاس هاي آموزش ساخت مهرهاي برجسته هم حضورا تشكيل ميشود وهم ازطريق جزوه و DVD امكان پذير مي باشد.

آموزش ساخت مهرهاي برجسته سه مرحله اي است :

1) آموزش طراحي درمهرهاي برجسته

2) آموزش چاپ فيلم به صورت نگاتيو وپوزتيو

3)آموزش عملی ساخت كليشه نر وكليشه ماده

هزينه آموزش : 50000تومان (پنجاه هزارتومان).

 

پيش نياز براي كساني كه مي خواهند آموزش مهرسازي ببينند:

1- داشتن سيستم كامپيوتر، پرينترليزري سياه وسفيد.

2- آشنايي مقدماتي با نرم افزارهاي طراحي كورل وفتووشاپ.

3-داشتن دستگاه ولوازم مهرسازي.

ساخت مهر ژلاتینی

آموزش مهرسازي توسط اين موسسه كاملا حرفه اي بوده ، تا شما بتوانيد براي خود يك كارگاه مهرسازي داير ودرعرض 15

دقیقه مهرفوري بسازید.

آموزش شامل : آشنايي با انواع مهرها ، آشنايي با انواع دستگاه هاي مهرسازي ، آشنايي با طرز پرينت گرفتن طرح مهر و آموزش 100% عملي ساخت مهرهاي ژلاتيني مي باشد. كه دوستان عزيز هم بصورت حضوري ميتوانند آموزش ببينند وهم به صورت غيرحضوري ( آموزش با سي دي فیلم و جزوه )آموزش را دريافت نمايند.

هزينه آموزش 20000تومان (بیست هزارتومان) كه با خريد دستگاه از موسسه بصورت رايگان مي باشد.

پيش نياز براي كساني كه مي خواهند آموزش مهرسازي ببينند:

1-داشتن يك سيستم كامپيوتر و پرينتر ليزري سياه وسفيد

2-آشنايي مقدماتي با نرم افزارهاي طراحي كورل يا فتوشاپ

3-داشتن دستگاه ولوازم مهرسازی

 

طرزسياه وسفيد كردن عكس براي ساخت مهر(دربرنامه فتوشاپ)

ساخت مهراز روی عکسساخت مهراز روی عکسساخت مهراز روی عکسساخت مهراز روی عکسساخت مهراز روی عکسphotoshap-6photoshap-7

 

طرز سياه وسفيد ونگاتيوكردن عكس (دربرنامه ايمج پك)

imagpak-1imagpak-2imagpak-3imagpak-4imagpak-5imagpak-6imagpak-7imagpak-8imagpak-9

رایگان مهرسازی

 

براي راه اندازي يك كارگاه مهرسازي حداقل نيازداريد به:

1)سيستم كامپيوتر

2)پرينترليزري سياه وسفيد ازنوع canon یا HP(پرينترهاي جوهرافشان و ليزري رنگي اصلاً مناسب اينكار نمي باشند)

توجه مهم:داشتن پرینتر خوب از داشتن یک دستگاه مهرسازی بسیار مهمتر است.ا

3)دستگاه قيدنور و لوازم مهرسازی

4)آشنايي مقدماتي با نرم افزاركورل یا فتوشاپ یا ورد

 

آموزش مهرسازی

مراحل ساخت :

1- طراحي مهربايكي ازنرم افزارهاي طراحي

2-نگاتيو كردن طرح موردنظر(یعنی پس زمینه مشکی وخودطرح سفید)

3-پرينت ليزري ازطرح نگاتيوشده برروي كاغذ كالك( 70درصد موفقيت دركارمهرسازي دقت در گرفتن پرينت نگاتيو طرح شما مي باشد. پرينت شما مي بايستي كاملا سفيدومشكي مطلق باشد، كه براي انجام اينكار قبل ازپرينت مي بايستي توسط نرم افزارهاي طراحي اين كار را انجام داد)

توجه مهم: كاتريج پرينتر مي بايستي حتماً نو باشد تاشما بتوانيد نتيجه مطلوب ازكارمهرسازي ببريد . كاتريج هاي شارژ شده مناسب براي كار مهرسازي نمي باشندواگرهم مي خواهيد استفاده نماييد بايستي طرحتان را دو مرتبه پرينت گرفته وپس از اسپري زدن برروي هم بياندازيد تا جبران پرينت خوب را انجام بدهد.ویا اینکه باخودنویس راپید طرحهایتان پررنگ نمایید.

يك روش ديگرهم براي پررنگ كردن پرينت وجود دارد:داخل پرينتر يك قسمت وجود دارد بنام فيوزينگ كه ليزرو به درام ميتابونه .اگردرب فيوزينگ را بازكنيد دوتا پتانسيومتر داره كه اگرآنهارا به سمت ماكزيمم بچرخانيد باعث ماكزيمم تابش ودرنهايت پررنگ شدن چاپ ميگردد .

4- بعد ازپرينت ازاسپري مشكي كننده(اسپري راپيد) استفاده نماييم تا طرح مشكي ترشود.

5-ورقه خام ژلاتين راازهرطرف طرح نگاتيوسه ميليمتربيشترتوسط كاترتيز برش ميدهيم سپس بعدازبرداشتن طلق رويي ژلاتين وقراردادن برروي طرح هردورادردستگاه قيد نورمهرسازي قرارميدهيم به طوري كه طرح مابين نوروژلاتين قراربگيرد.سپس درب دستگاه رامحكم مي بنديم تامحكم به همديگر چسبيده شوند.سپس تايمردستگاه را براي مدت ده دقيقه تنظيم ميكنيم تاعمل نوردهي صورت بگيرد.

6-پس ازاتمام نوردهي، لايه پوست پيازي ژلاتين نورخورده را برداشته سپس ژلاتين را بامحلول تربانتين يا بنزين شستشو ميدهيم .اينكار باعث ميشود قسمتهاي نورخورده(پخته شده)ثابت باقي بماند وقسمت هاي نورنخورده(خام)توسط محلول شستشو، شستشه شودوطرح موردنظر نمايان گردد.شستشوي ژلاتين را تاجايي ادامه ميدهيم كه نيمي از ضخامت ورق ژلاتين شستشه شود.

7-ژلاتين شستشه شده را به مدت 3 دقيقه ، نورمجدد مي دهيم تابراي ساليان سال محكم ومقاوم بماند.

8-اضافات ژلاتين نهايي را توسط قيچي تيزگرفته وتوسط چسب هاي دوطرفه فوم دار برروي دسته مهرميچسبانيم.مهرشما آماده چاپ مي باشد.